Warsztat o module tematycznym „Analiza leków z wykorzystaniem wybranych metod instrumentalnych i komputerowych” (2)

Tematyka warsztatów obejmowała metody komputerowe w analizie leków i ich celów farmakologicznych.

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania 28.10.2023

Warsztaty dla rodziców uczniów zdolnych z bydgoskich placówek zatytułowane zostały: "Depresja wśród dzieci i młodzieży – rozpoznać, zrozumieć i pomóc".

Czytaj więcej!

"Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania 25.11.2023

Celem spotkania było wsparcie psychologiczne rodziców w procesie wychowawczym oraz poszerzenie wiedzy na temat depresji.

Czytaj więcej!

Warsztat o module tematycznym „Samochodowe magistrale danych w praktyce warsztatowej” (5)

FlexRay to kolejna faza rozwojowa niezawodnej i powszechnie stosowanej magistrali CAN. Podczas warsztatów przedstawiono podstawowe zastosowania tego rodzaju magistrali.

Czytaj więcej!

Uczelniane Koła Naukowe

Zaproszenie dla zdolnych uczniów ze szkół ponadpodstawowych do uczelnianych kół naukowych.

Czytaj więcej!