Rekrutacja uczniów na letni obóz naukowy

Obóz naukowy odbędzie się w dniach 22-28 sierpnia 2024 r. w Biskupinie w zajeździe Biskupin 6 obok Muzeum Archeologicznego.

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o konkursie ofert na poprowadzenie warsztatów dla uczniów zdolnych podczas obozu naukowego 2024

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację warsztatów dla uczniów zdolnych podczas obozu naukowego.

Czytaj więcej!

Informacja dla pracowników wyższych uczelni

Pałac Młodzieży przyjmuje zgłoszenia tematów do realizacji okazjonalnych zajęć.

Czytaj więcej!

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o konkursie ofert na poprowadzenie warsztatów dla uczniów zdolnych podczas obozu naukowego 2023

Prezydenta Miasta Bydgoszczy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację warsztatów dla uczniów zdolnych, które będą realizowane w sierpniu br. podczas obozu naukowego.

Czytaj więcej!

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie dotyczy zajęć skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej!

Nagrody dla najlepszych

Gala Laureatów Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych odbyła się w dniu 12 września 2022 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

Realizacja zajęć dla najzdolniejszych uczniów - konkurs ofert dla pracowników naukowych

Ogłoszono konkurs ofert na realizację wakacyjnych warsztatów podczas obozu naukowego w dniach 21-28 sierpnia 2022.

Czytaj więcej!

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów i nauczycieli

Aktualny Regulamin przyznawania nagród dla uczniów i nauczycieli.

Czytaj więcej!

Spotkanie koordynatorów ds. ucznia zdolnego

Spotkanie online skierowane do koordynatorów ds. ucznia zdolnego w bydgoskich placówkach oświatowych...

Czytaj więcej!