Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o konkursie ofert na poprowadzenie warsztatów dla uczniów zdolnych podczas obozu naukowego 2023

Prezydenta Miasta Bydgoszczy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację warsztatów dla uczniów zdolnych, które będą realizowane w sierpniu br. podczas obozu naukowego.

Czytaj więcej!

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie dotyczy zajęć skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej!

Nagrody dla najlepszych

Gala Laureatów Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych odbyła się w dniu 12 września 2022 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

Realizacja zajęć dla najzdolniejszych uczniów - konkurs ofert dla pracowników naukowych

Ogłoszono konkurs ofert na realizację wakacyjnych warsztatów podczas obozu naukowego w dniach 21-28 sierpnia 2022.

Czytaj więcej!

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów i nauczycieli

Aktualny Regulamin przyznawania nagród dla uczniów i nauczycieli.

Czytaj więcej!

Spotkanie koordynatorów ds. ucznia zdolnego

Spotkanie online skierowane do koordynatorów ds. ucznia zdolnego w bydgoskich placówkach oświatowych...

Czytaj więcej!

Zarządzenie nr 725/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2019 r.

Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów i oraz ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych...

Czytaj więcej!

Porady dla nauczycieli – zdalne nauczanie i pomoc uczniom

Informacje przydatne do realizowania edukacji w formie zdalnej...

Czytaj więcej!

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli – porady dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców

Kilka porad dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu dla nauczycieli...

Czytaj więcej!