Uwaga uczniowie szkół ponadpodstawowych - „Zdolny uczeń na uczelni”

Opublikowano: 2024-03-04 09:31, Numer artykułu: 79471 , Autor: D.Wierski

W ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy" Pałac Młodzieży przyjmuje zgłoszenia do udziału w bezpłatnych piętnastogodzinnych warsztatach i laboratoriach, które odbędą się od marca 2024 r. do maja 2024 r.

 

Zajęcia prowadzone będą przez naukowców z bydgoskich uczelni w ramach Grantu „Zdolny uczeń na uczelni” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty i Laboratoria odbędą się w następujących modułach tematycznych:

1. „Powieść science fiction jako eksperyment  -warsztaty futurologiczne”. Miejsce realizacji zajęć: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Kulturze, Katedra Kultury Współczesnej, ul. Jagiellońska 11. Prowadzący: dr Marcin Kowalczyk.

2. „Chemia żywności z elementami biochemii”. Miejsce realizacji zajęć: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biotechnologii, ul. K. J. Poniatowskiego 12. Prowadząca: dr inż. Małgorzata Sutkowy.

3. „Anatomia dla początkujących”. Miejsce realizacji zajęć: Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Katedra Anatomii Prawidłowej, ul. Łukasiewicza 1. Prowadząca: dr Monika Paruszewska-Achtel.

4. „Nowe horyzonty technologii w służbie ludzkości - wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych”. Miejsce realizacji zajęć: Politechnika Bydgoska, Katedra Mechaniki i Metod Komputerowych, ul. Kaliskiego 7. Prowadzący: dr inż. Michał Stopel.

5. „Transhumanizm - człowiek ulepszony. Nadzieje i zagrożenia związane z rozwojem technologii i biotechnologii. Perspektywa filozoficzna”. Miejsce realizacji zajęć: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Filozofii, ul. Ogińskiego 16. Prowadzący: dr Sylwester Warzyński.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać do 15 marca 2024 r. w sekretariacie Pałacu Młodzieży (p. 112) lub drogą mailową na adres info@palac.bydgoszcz.pl (skan formularza zgłoszeniowego z podpisami rodziców/opiekunów i rekomendacją nauczyciela). Ze względu na charakter warsztatów liczba miejsc jest ograniczona. Grupa może liczyć 15 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje rekomendacja i kolejność zgłoszeń. Informacja o przyjęciu zostanie przesłana na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Szczegółowych informacji udziela pani Małgorzata Maćkowiak:

e-mail malgorzata.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.