Rekrutacja uczniów na letni obóz naukowy

Opublikowano: 2024-06-05 09:25, Numer artykułu: 83920 , Autor: D.Wierski

Obóz naukowy odbędzie się w dniach 22-28 sierpnia 2024 r. w Biskupinie w zajeździe Biskupin 6 obok Muzeum Archeologicznego.

W ramach wyjazdu realizowane będą warsztaty dla trzech grup w następujących modułach tematycznych:
- Wakacyjne przygotowania do olimpiady: matematycznej, biologicznej, chemicznej;
- Wakacyjne konwersacje w języku angielskim prowadzone dla każdej grupy.

Zajęcia warsztatowe skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych, a prowadzone będą przez nauczycieli posiadających doświadczenie oraz wymierne sukcesy w pracy z uczniami zdolnymi. Atmosfera miejsca usytuowanego w Biskupinie, w otoczeniu przyrody i ciszy, sprzyja rozwojowi i poszerzaniu wiedzy młodego człowieka. Infrastruktura ośrodka daje też możliwość aktywnego spędzania czasu. Zakwaterowanie uczestników w pokojach trzy- lub czteroosobowych. W ramach obozu zaplanowane są zajęcia połączone z wypoczynkiem (m.in.: relaks na plaży i kąpiele w basenie, tenis stołowy, wycieczki piesze po malowniczych okolicach, ogniska, podchody i gry terenowe).

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, komisja powołana przez Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy dokona kwalifikacji uczestników (na podstawie rekomendacji nauczyciela lub testu wiedzy).

Odpłatność dla uczestnika wynosi 550,00 zł.

Formularze zgłoszeń należy składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży (p. 112) lub drogą mailową na adres info@palac.bydgoszcz.pl (skan formularza zgłoszeniowego wraz z podpisami rodziców/opiekunów i rekomendacją nauczyciela) do 17.06.2024.