Młodzieżowy Parlament Europejski

Z myślą o młodych Europejczykach i ich wizji Unii Europejskiej w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz działa Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE), czyli...

Czytaj więcej!

Indywidualny program lub tok nauki

Pojęcia indywidualnego programu oraz indywidualnego toku nauki zostały zdefiniowane w przepisach rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania...

Czytaj więcej!

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 dla uczniów

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w ramach Bydgoskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni Znad Brdy”...

Czytaj więcej!

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 dla rodziców

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w ramach Bydgoskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni Znad Brdy”...

Czytaj więcej!

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 dla nauczycieli

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 dla nauczycieli w ramach Bydgoskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy"...

Czytaj więcej!