Warsztat o module tematycznym „Chemia żywności z elementami biochemii” (4)

Tematyka ostatniego laboratorium obejmowała sacharydy, aminokwasy, białka i tłuszcze.

Czytaj więcej!

Warsztat o module tematycznym „Transhumanizm - człowiek ulepszony. Nadzieje i zagrożenia związane z rozwojem technologii i biotechnologii".

Temat pierwszego spotkania dotyczył idei ulepszenia człowieka wobec rozwoju technologii i biotechnologii.

Czytaj więcej!

Warsztat o module tematycznym Powieść science fiction jako eksperyment – warsztaty futurologiczne (2)

Zagadnienia drugiego spotkania obejmowały temat "Powieści science fiction jako przykład eksperymentu intelektualnego – wprowadzenie do futurologii".

Czytaj więcej!

Warsztat o module tematycznym „Chemia żywności z elementami biochemii” (3)

Temat trzeciego laboratorium obejmował analizy ilościowe.

Czytaj więcej!

Warsztat o module tematycznym "Powieść science fiction jako eksperyment – warsztaty futurologiczne"

Temat pierwszego warsztatu dotyczył eksperymentu i metod naukowych w kulturze – od Arystotelesa do Francisa Bacona.

Czytaj więcej!

Warsztat o module tematycznym „Anatomia dla początkujących”

Spotkania odbywają się w Collegium Medicum w Bydgoszczy w Katedrze Anatomii Prawidłowej.

Czytaj więcej!

Warsztat o module tematycznym „Chemia żywności z elementami biochemii” (2)

Zagadnienia drugiego laboratorium obejmowały analizę jakościową jonów istotnych z punktu widzenia dietetyki poprzez wykrywanie jonów w roztworze.

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania 20.03.2024

Spotkanie zatytułowane „Trening twórczości” skierowane było do młodzieży z klas VII i VIII szkoły podstawowej.

Czytaj więcej!

Warsztat o module tematycznym „Chemia żywności z elementami biochemii”

Rozpoczął się cykl warsztatów organizowanych w ramach Grantu "Zdolny uczeń na uczelni".

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” - uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) - zapowiedź spotkania 17.04.2024

Celem warsztatów jest rozwijanie i pobudzanie specyficznych zdolności poznawczych.

Czytaj więcej!