Warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

14 i 16 kwietnia 2014 r. w Pałacu Młodzieży odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z pięciu dziedzin: przedmioty ścisłe, języki obce i język angielski, przedmioty humanistyczne oraz nauki przyrodnicze. Podczas spotkania uczestnicy poznali praktyczne metody prowadzenia zajęć...

Czytaj więcej!

Laboratorium zdolności - kwiecień 2014

9 kwietnia 2014 r. w Pałacu Młodzieży odbyło się spotkanie pn. „Laboratorium zdolności”. Tym razem gościliśmy w Sali widowiskowej autorytety oraz ciekawe...

Czytaj więcej!

Laboratorium zdolności - marzec 2014

12 marca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach "Laboratorium zdolności", czyli konferencja naukowa „Forum Olimpijczyków” oraz spotkanie warsztatowe dla uczniów...

Czytaj więcej!

Przestrzeń dla młodych - styczeń 2014

12 stycznia 2014 r. o godz. 19.00 odbył się w kościele pw. Św. Trójcy w Bydgoszczy koncert pn. „Przestrzeń dla Młodych”, organizowany przez Pracownię Wspierania Ucznia Zdolnego...

Czytaj więcej!

Wojewódzka konferencja dla nauczycieli, pedagogów oraz psychologów

10 grudnia 2013 r. w Pałacu Młodzieży odbyła się Wojewódzka konferencja dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz spotkanie warsztatowe pn. „Uczeń zdolny – wyzwaniem dla nauczyciela i szkoły”...

Czytaj więcej!

Laboratorium zdolności - listopad 2013

21 listopada 2013 r. w Pałacu Młodzieży odbyło się spotkanie pn. „Laboratorium zdolności” - konferencja, podczas której prelegentami byli sami uczniowie (laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i olimpiad ogólnopolskich)...

Czytaj więcej!

Laboratorium zdolności - październik 2013

31 października 2013 r. w Pałacu Młodzieży odbyło się spotkanie pn. „Laboratorium zdolności” - konferencja, podczas której prelegentami byli sami uczniowie...

Czytaj więcej!