Uwaga uczniowie szkół ponadpodstawowych - „Zdolny uczeń na uczelni”

Opublikowano: 2023-10-02 09:37, Numer artykułu: 72497 , Autor: D.Wierski

W ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy" Pałac Młodzieży zaprasza i przyjmuje zgłoszenia do udziału w bezpłatnych piętnastogodzinnych warsztatach realizowanych w ramach Grantu „Zdolny uczeń na uczelni”, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Warsztaty i Laboratoria odbędą się w następujących modułach tematycznych:

1. „Analiza leków z wykorzystaniem wybranych metod instrumentalnych i komputerowych”. Miejsce realizacji zajęć: Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra Chemii Leków. Prowadząca: dr Magdalena Wujak.

2. „Spektroskopia w analizie leków”. Miejsce realizacji zajęć: Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra Chemii Leków. Prowadzący: Prof. dr hab. Michał Marszałł.

3. „Modelowanie 3D w środowisku CAD. Wprowadzenie do druku FDM”. Miejsce realizacji zajęć: Politechnika Bydgoska. Prowadzący: dr inż. Michał Stopel.

4. „Projektuj, buduj i programuj własne urządzenia - warsztaty kształtujące innowacyjność”. Miejsce realizacji zajęć: Politechnika Bydgoska. Prowadzący: dr inż. Paweł Maćkowiak.

5. „Samochodowe magistrale danych w praktyce warsztatowej”. Miejsce realizacji zajęć: Politechnika Bydgoska. Prowadzący: dr inż. Michał Liss.

Formularze zgłoszeń należy składać do 18 października 2023 r. w sekretariacie Pałacu Młodzieży (p. 112) lub drogą mailową na adres info@palac.bydgoszcz.pl (skan formularza zgłoszeniowego z podpisami rodziców/opiekunów i rekomendacją nauczyciela). Ze względu na charakter warsztatów liczba miejsc jest ograniczona. Grupa może liczyć 15 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje rekomendacja i kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: Małgorzata Maćkowiak, e-mail: m.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.