„Poznajemy Świat Biologii” - zapowiedź spotkania 22.04.2022

Propozycja adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – zapowiedź spotkania 06.04.2022

Spotkanie zatytułowane „Jestem kimś wyjątkowym: Poczucie własnej wartości" kierowane jest do zdolnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – podsumowanie spotkania 16.03.2022

Spotkanie zatytułowane było „Jak efektywnie radzić sobie ze stresem?".

Czytaj więcej!

„Poznajemy Świat Biologii” – zapowiedź konferencji 25.03.2022

Druga konferencja z cyklu „Poznajemy Świat Biologii” skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych.

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” - podsumowanie spotkania 04.03.2022

Spotkanie „Trening twórczości” skierowane było do uczniów klasy IV SP 31 w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!