„Poszerzanie Horyzontów Myślowych" – podsumowanie dwóch spotkań

Warsztaty zorganizowano w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych

Warsztaty odbędą się pod hasłem „Pozytywna komunikacja”...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania

Warsztaty poświęcone były różnicom w postrzeganiu świata, reagowaniu na innych i na zadania w zależności od przejawianego stylu poznawczego...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie warsztatów

Szósta w tym roku szkolnym odsłona warsztatów odbyła się w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy...

Czytaj więcej!