"Zdolni na start"

Opublikowano: 2014-07-18 16:09, Numer artykułu: 598 , Autor: D.Wierski

Warto już przygotowywać dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie w ramach kolejnej, czwartej edycji projektu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Zdolni na start".  W roku szkolnym 2014/2015 wsparcie otrzyma 340 młodych mieszkańców regionu. Nabór wniosków ruszy 1 września.

 

Czwarta edycja projektu "Zdolni na start" realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada dwa nabory wniosków. Pierwszy odbył się w roku szkolnym 2013/2014 – wsparcie otrzymało wówczas 330 uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 szansę na otrzymanie stypendium ma 340 uczniów. Wsparcie w kwocie 400 zł miesięcznie wypłacane będzie w okresie od września 2014 do sierpnia 2015 (przez 12 miesięcy). Wynagrodzenie opiekuna dydaktycznego stypendysty wyniesie 100 zł brutto za każdy miesiąc sprawowanej opieki. Wypłacane będzie na podstawie umowy regulującej sposób współpracy z uczniem.

Zasady i warunki przyznawania stypendium:

- przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2013 roku w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1.078 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.246 zł;

- stypendysta musi być uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się w województwie kujawsko-pomorskim;

- do dnia sporządzenia wniosku spełnił jeden z warunków takich jak: uzyskanie w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych tytułu finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów; realizował indywidualny tok lub program nauki w minionym roku szkolnym; realizował w minionym roku szkolnym samodzielną lub zespołową pracę naukową lub prowadził badania naukowe pod opieką pracownika naukowego.


Stypendystą może być również uczeń, który korzystał ze wsparcia w roku szkolnym 2013/14, o ile złoży wniosek i spełnia warunki przyznania stypendium. Wypłata kolejnych transz stypendium będzie zależeć od realizacji założeń określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty. Strona internetowa projektu, na której znajdzie się generator wniosków ruszy na przełomie lipca i sierpnia. Nabór wniosków w roku szkolnym 2014/2015 zaplanowany został na okres 1–19 września.

 

Wnioski będzie można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, jego przedstawicielstwach w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu lub przesłać pocztą.

 

Szczegółowy regulamin przedsięwzięcia znajduje się w załączniku.


Pliki do pobrania: