„Strachy na lachy, czyli jak pomóc naszym dzieciom pokonać ich lęki?” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

Tematem warsztatów będzie pomoc w pokonywaniu lęków związanych z trudnymi sprawami...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania z 20.04.2018 r.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Zdrowe (adekwatne) poczucie własnej wartości mojego dziecka”...

Czytaj więcej!

„Zdrowe (adekwatne) poczucie własnej wartości mojego dziecka” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

Tematyka dotyczyć będzie budowania zdrowego poczucia własnej wartości u dzieci...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania z 03.02.2018 r.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Rodzeństwo bez rywalizacji”...

Czytaj więcej!

„Rodzeństwo bez rywalizacji” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

Warsztaty dotyczyć będą relacji między rodzeństwem...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania z 8.12.2017

Spotkanie poświęcone było ulepszaniu codziennej komunikacji...

Czytaj więcej!

„Kary czy nagrody, a może po prostu komunikacja bez przemocy?” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza na drugie w tym roku szkolnym warsztaty dla rodziców...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania z 29.09.2017

Spotkanie poświęcone było przekazywaniu modeli zachowań między pokoleniami...

Czytaj więcej!

„Nigdy nie będę jak moja mama!” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

Pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty dla rodziców...

Czytaj więcej!

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 na rok szkolny 2017/2018

Oferta dla nauczycieli, rodziców i uczniów...

Czytaj więcej!