„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania

Warsztaty poświęcone były różnicom w postrzeganiu świata, reagowaniu na innych i na zadania w zależności od przejawianego stylu poznawczego...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania

Warsztaty odbyły się 28 stycznia pod hasłem „Psychoneuroimmunologia - jak poprzez psychikę budować odporność na co dzień?”...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych

Temat: „A jaką supermoc ma Twoje dziecko? Jak znajomość stylu poznawczego i stylu działania dziecka może wesprzeć komunikację w rodzinie?”...

Czytaj więcej!

Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie – warsztaty dla rodziców

Warsztat wprowadza do interdyscyplinarnego podejścia do zdrowia psychicznego...

Czytaj więcej!

„Psychoneuroimmunologia - jak poprzez psychikę budować odporność na co dzień?”

Warsztaty skierowane do rodziców...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania z 29.10.2020

Spotkanie zatytułowane zostało „Nauka samoregulacji drogą do radzenia sobie ze stresem i korzystania z pełni możliwości”...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

Spotkanie odbędzie się pod tytułem „Nauka samoregulacji drogą do radzenia sobie ze stresem i korzystania z pełni możliwości”...

Czytaj więcej!

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w zakresie wspierania ucznia zdolnego

Propozycje na rok szkolny 2020/2021...

Czytaj więcej!

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego

Propozycje na rok szkolny 2020/2021...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

Spotkanie dotyczyć będzie różnorodności doświadczeń emocjonalnych u dzieci i rodziców...

Czytaj więcej!