„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych

Istotą wydarzenia jest kształcenie i stymulowanie specyficznych zdolności poznawczych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania z 4 grudnia 2020 r.

Tym razem warsztaty prowadzone były w formie wykładu online...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych

Warsztaty „Mózg odporny na stres - jak wykorzystać zdolności własnego mózgu, aby wzmacniać odporność psychiczną?”...

Czytaj więcej!

Podsumowanie spotkania „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności”

Po raz pierwszy prelegenci i widownia spotkali się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams...

Czytaj więcej!

"Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

Tematyka wydarzenia obejmować będzie biologię, chemię, biotechnologię i medycynę...

Czytaj więcej!

„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych – materiały online

Prezentacje przygotowane przez dr Karolinę Mroczyńską i dr Agnieszkę Banaszak-Piechowską...

Czytaj więcej!

„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

Tematyka wydarzenia obejmować będzie nauki ścisłe: matematykę, fizykę i informatykę...

Czytaj więcej!

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w zakresie wspierania ucznia zdolnego

Propozycje na rok szkolny 2020/2021...

Czytaj więcej!

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego

Propozycje na rok szkolny 2020/2021...

Czytaj więcej!

Setna rocznica powrotu Bydgoszczy do macierzy – część druga

"Bydgoszczy długa droga do niepodległości"...

Czytaj więcej!