„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

Tematyka wydarzenia obejmować będzie nauki humanistyczne: język polski, literaturę polską i historię...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego

Warsztaty „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” dla zdolnych uczniów szkół siódmych i ósmych klas szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

VII Bydgoskie Dni Architektury

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Ekologia w architekturze"...

Czytaj więcej!

"DNA artysty" - wykład i warsztaty pozłotnictwa

Uczestniczki zajęć wzięły udział w bardzo interesującym spotkaniu...

Czytaj więcej!

Podsumowanie spotkania „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności”

Tematyka spotkania obejmowała nauki ścisłe: matematykę, fizykę, informatykę i elektronikę...

Czytaj więcej!

Projekt „Edukacja ekologiczna szansą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” – podsumowanie ostatniej tury warsztatów

Za nami trzecia i ostatnia tura warsztatów organizowanych w ramach projektu „Edukacja ekologiczna szansą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół podstawowych

Warsztaty adresowane są do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

Nabór uczniów na zajęcia dodatkowe na uczelniach

W okresie listopad-grudzień br. realizowane będą zajęcia dodatkowe na uczelniach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych...

Czytaj więcej!

„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności" - podsumowanie spotkania

Tematyka wydarzenia obejmowała nauki przyrodnicze i techniczne: geografię, kartografię, geodezję, budownictwo i architekturę...

Czytaj więcej!

„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

Tematyka wydarzenia obejmować będzie nauki ścisłe: matematykę, fizykę, informatykę i elektronikę...

Czytaj więcej!