Młodzi zdolni biolodzy! To propozycja specjalnie dla Was!

Wakacyjny obóz naukowy w dniach 23–27 sierpnia 2021. Są jeszcze wolne miejsca!

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania z 09.06.2021

Adresatami wydarzenia byli uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych z Bydgoszczy...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Spotkanie zatytułowane „Trening antystresowy dla uczniów zdolnych” adresowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Adresatami dwunastego w tym roku szkolnym spotkania z cyklu "Poradnia Rozwoju Zdolności" byli uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Bydgoszczy...

Czytaj więcej!

Podsumowanie spotkania „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności”

Tematem konferencji były nauki humanistyczne...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Warsztaty „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” odbyły się 23 kwietnia...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie warsztatów

Warsztaty zatytułowane „Trening twórczości” adresowane były do uczniów szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poszerzanie Horyzontów Myślowych" – podsumowanie dwóch spotkań

Warsztaty zorganizowano w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”...

Czytaj więcej!