„Poradnia Rozwoju Zdolności” – zapowiedź spotkania 06.04.2022

Spotkanie zatytułowane „Jestem kimś wyjątkowym: Poczucie własnej wartości" kierowane jest do zdolnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – podsumowanie spotkania 16.03.2022

Spotkanie zatytułowane było „Jak efektywnie radzić sobie ze stresem?".

Czytaj więcej!

„Poznajemy Świat Biologii” – zapowiedź konferencji 25.03.2022

Druga konferencja z cyklu „Poznajemy Świat Biologii” skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych.

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” - podsumowanie spotkania 04.03.2022

Spotkanie „Trening twórczości” skierowane było do uczniów klasy IV SP 31 w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

„Poznajemy Świat Biologii” - podsumowanie konferencji 25.02.20222

Pierwsza konferencja z cyklu „Poznajemy Świat Biologii” skierowana była do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – podsumowanie spotkania 18.02.2022

Spotkanie pn. „Trening twórczości”, skierowane było do uczniów klas I-III szkół podstawowych w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania 11.02.2022

Spotkanie „Trening twórczości” skierowane było do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

Poznajemy Świat Biologii - zapowiedź konferencji 25 lutego 2022

Spotkanie rozpoczyna cykl konferencji naukowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych biologią.

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – zapowiedź spotkania 11 lutego 2022

Zapraszamy na warsztaty skierowane do zdolnych uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI.

Czytaj więcej!

Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Spotkanie zatytułowane „Trening twórczości” skierowane było do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych w Bydgoszczy.

Czytaj więcej!