Projekty w ramach Grantów Rozwoju Zdolności i Grantów Fabryka Szans – rok 2017

Opublikowano: 2016-12-22 14:42, Numer artykułu: 2480 , Autor: D.Wierski

Informacje na temat Grantów Rozwoju Zdolności i Grantów Fabryka Szans.

 

Informujemy, że w ramach Grantów Rozwoju Zdolności można składać wnioski na realizację zajęć dla uczniów uzdolnionych naukowo ze szkół podstawowych (adresatami projektu mogą być także uczniowie klasy VII i później VIII). Wnioski przyjmowane będą w terminie 2–27 stycznia 2017 r. w wersji elektronicznej w systemie OPIUM, a wydrukowany załącznik w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w tym samym terminie. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, projekt musi obejmować 60 godzin zajęć dydaktycznych i dotyczyć rozwoju pasji naukowych. Maksymalna kwota, o którą może ubiegać się wnioskodawca wynosi 5000 zł. W załączeniu wniosek w wersji edytowalnej oraz regulamin.

 

Informujemy, że w ramach Grantów Fabryka Szans można składać wnioski na realizację zajęć dla uczniów uzdolnionych naukowo z klas II i III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski przyjmowane będą w terminie 2–27 stycznia 2017 r. w wersji elektronicznej w systemie OPIUM, a wydrukowany załącznik w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w tym samym terminie. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, projekt musi obejmować 60 godzin zajęć dydaktycznych i dotyczyć rozwoju pasji naukowych. Wymagana jest także rekomendacja dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli. Maksymalna kwota, o którą może ubiegać się wnioskodawca wynosi 6000 zł. W załączeniu wniosek w wersji edytowalnej oraz regulamin.