Projekt „Edukacja ekologiczna szansą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” – podsumowanie pierwszej tury warsztatów

Opublikowano: 2019-09-23 09:00, Numer artykułu: 15383 , Autor: D.Wierski

18, 19 i 20 września 2019 r. w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW przy al. Powstańców Wielkopolskich 10 odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Edukacja ekologiczna szansą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”. Adresatami pierwszej serii warsztatów byli uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych z Bydgoszczy i Gostycyna.

 

W ramach projektu „Edukacja ekologiczna szansą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” odbyły się warsztaty „Drugie życie śmieci i odpadów, GOZ” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia skierowane były do uczniów zdolnych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekologii oraz problemami związanymi z ekologią w województwie kujawsko-pomorskim, a także poszerzaniem wiedzy przydatnej na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

 

Zajęcia w piętnastoosobowych grupach miały charakter warsztatowy i dotyczyły przybliżenia podstaw ekologii oraz problemów związanych z ochroną przyrody w regionie kujawsko-pomorskim. Głównym celem spotkania było kształtowanie postaw ekologicznych. Warsztaty odbywały się w laboratoriach UKW, na terenie kampusu uczelni, a także w ogrodzie Botanicznym i nad Brdą. Uczniowie poznali wytyczne dot. wdrażania zasad Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Poznali przepisy sprawa dotyczące zbiórki, segregacji śmieci, systemy zbiórki odpadów i metody zbiórki odpadów. Podczas zajęć terenowych przy brzegu Brdy uczestnicy wykonali pomiary oznaczania ilości tlenu i przewodnictwa oraz rozpoznawali faunę bezkręgowców żyjących w rzece. Zagadnienia dostosowane zostały do podstawy programowej.

 

Na warsztaty przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej w Gostycynie, a także z Zespołu Szkół Chemicznych, Liceum Ogólnokształcącego nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Bydgoszczy. Łącznie przeprowadzono 24 warsztaty dla 360 odbiorców w tym: 12 warsztatów pn. „Drugie życie śmieci i odpadów, GOZ”, poprowadzonych przez dr Magdalenę Trojankiewicz oraz 12 warsztatów pn. "Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”, które poprowadził dr hab. Krystian Obolewski, prof. UKW.

 

Warsztaty w ramach projektu „Edukacja ekologiczna szansą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” są dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”. 

 

Tekst i koordynacja: Monika Grzybowska