Projekt „Edukacja ekologiczna podstawą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" – rekrutacja

Opublikowano: 2019-09-03 23:14, Numer artykułu: 14920 , Autor: D.Wierski

W ramach wspierania uczniów zdolnych w okresie wrzesień-listopad 2019 r. realizowane będą dodatkowe zajęcia na uczelni pn. „Edukacja ekologiczna podstawą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego".

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Program: „Edukacja ekologiczna”).

 

W nowym roku szkolnym, w okresie wrzesień-listopad 2019 r. zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (klasy I-IV) do udziału w projekcie pn. „Edukacja ekologiczna podstawą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego"Zajęcia skierowane sąuczniów zdolnych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekologii oraz problemami związanymi z ekologią w województwie kujawsko-pomorskim, a także poszerzaniem wiedzy przydatnej na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Przewidujemy łącznie 6 grup uczestników - 3 szkoły podstawowe i 3 szkoły ponadpodstawowe, klasy liczące 30 osób dzielone będą na 2 grupy zajęciowe. Każda grupa licząca po 15 osób będzie miała 6 warsztatów, według 6 scenariuszy w ramach projektu "Edukacja ekologiczna podstawą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego", po 3 scenariusze na każdego z prowadzących zajęcia. Zajęcia w ramach projektu dopasowane są do podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Warsztaty będą obejmowały następującą tematykę:
- gospodarka o obiegu zamkniętym, w szczególności systemy zbiórki odpadów komunalnych,

- ochrona przyrody,
- ochrona wód,
- ochrona powietrza itp

 

Warsztaty odbywać się będą w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW przy al. Powstańców Wielkopolskich 10 oraz w Zakładzie Hydrobiologii przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i dotyczyć będą przybliżenia podstaw ekologii oraz problemów związanych z ochroną przyrody w regionie kujawsko-pomorskim. Wzrost świadomości młodzieży szkolnej pozwoli na kształtowanie nowych postaw oraz wprowadzenie nawyków proekologicznych. Główny celem zajęć jest kształtowanie postaw ekologicznych.

 

Zajęcia w ramach proponowanych scenariuszy prowadzone będą przez dr. hab. Krystiana Obolewskiego (prodziekan ds. nauki WNP UKW) i dr Magdalenę Trojankiewicz (prodziekan ds. dydaktycznych WNP UKW). Przewiduje się prowadzenie zajęć dla grup 15-osobowych ze względu na przepisy BHP dotyczące sal laboratoryjnych. W ramach cyklu każda z grup uczniów będzie miała 12 godzin zajęć (po 2 godziny na scenariusz).

 

Zajęcia oparte są na sześciu scenariuszach dopasowanych do podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, a odbędą się w podziale na grupy 15-osobowe według następującego harmonogramu:

1) 18.09.2019, godz. 09:00 – 12:15: uczniowie szkół podstawowych (A) – klasy VII i VIII SP

2) 18:09.2019, godz. 12:30 – 15:45: uczniowie szkół ponadpodstawowych (A) klasy I-IV,

3) 19.09.2019, godz. 09:00 – 12:15: uczniowie szkół podstawowych (B) – klasy VII i VIII SP

4) 19:09.2019, godz. 12:30 – 15:45: uczniowie szkół ponadpodstawowych (B) klasy I-IV,

5) 20.09.2019, godz. 09:00 – 12:15: uczniowie szkół podstawowych (C) – klasy VII i VIII SP

6) 20:09.2019, godz. 12:30 – 15:45: uczniowie szkół ponadpodstawowych (C) klasy I-IV,

 

7) 9.10.2019, godz. 09:00 – 12:15: uczniowie szkół ponadpodstawowych ( C) klasy I-IV,

8) 9:10.2019, godz. 12:30 – 15:45: uczniowie szkół podstawowych (C) – klasy VII i VIII SP

9) 10.10.2019, godz. 09:00 – 12:15: uczniowie szkół ponadpodstawowych (A)  klasy I-IV,

10) 10:10.2019, godz. 12:30 – 15:45: uczniowie szkół podstawowych (A) – klasy VII i VIII SP

11) 11.10.2019, godz. 09:00 – 12:15: uczniowie szkół ponadpodstawowych (B) klasy I-IV,

12) 11:10.2019, godz. 12:30 – 15:45: uczniowie szkół podstawowych (B) – klasy VII i VIII SP

 

13) 20.11.2019, godz. 09:00 – 12:15: uczniowie szkół podstawowych (B) – klasy VII i VIII SP

14) 20:11.2019, godz. 12:30 – 15:45: uczniowie szkół ponadpodstawowych (B) klasy I-IV,

15) 21.11.2019, godz. 09:00 – 12:15: uczniowie szkół podstawowych (C) – klasy VII i VIII SP

16) 21:11.2019, godz. 12:30 – 15:45: uczniowie szkół ponadpodstawowych (C) klasy I-IV,

17) 22.11.2019, godz. 09:00 – 12:15: uczniowie szkół podstawowych (A) – klasy VII i VIII SP

18) 22:11.2019, godz. 12:30 – 15:45: uczniowie szkół ponadpodstawowych (A) klasy I-IV,

 

Zgłoszenia grup, klas na warsztaty prosimy kierować do 13 września 2019 r. do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” - Moniki Grzybowskiej:

e-mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl

tel. kom. 533 18 23 26. 


Pliki do pobrania: