„Poradnia Rozwoju Zdolności” – zapowiedź spotkania 06.04.2022

Opublikowano: 2022-03-24 09:23, Numer artykułu: 51471 , Autor: D.Wierski

 

Piąte w tym roku szkolnym warsztaty skierowane są do zdolnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Spotkanie zatytułowane „Jestem kimś wyjątkowym: Poczucie własnej wartości" odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 9:30 w sali 115 w bydgoskim Pałacu Młodzieży (ul. Jagiellońska 27).

 

Celem warsztatów jest wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów zdolnych, rozwijanie świadomości posiadanych zasobów i mocnych stron, zwiększenie samoakceptacji oraz uczenie umiejętności poszukiwania wsparcia emocjonalnego w otoczeniu. Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy: Grażyna Ledzińska - psycholog i Magdalena Pielach – pedagog (Przedstawicielki zespołu opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi).

 

Przewidywany czas spotkania – ok. 3 godziny dydaktyczne.

Uwaga! Ilość osób ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej szkoły można zapisać maksymalnie 5 osób.

Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować do 4 kwietnia 2022 r. (do godz. 12:00) do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” - Moniki Grzybowskiej (e-mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310).