Podsumowanie spotkania „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności”

Opublikowano: 2021-10-27 15:05, Numer artykułu: 45270 , Autor: D.Wierski

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności” odbyło się 20 października 2021 r. w sali widowiskowej bydgoskiego Pałacu Młodzieży i adresowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.

"Forum" służy wszechstronnemu rozwijaniu i wspieraniu uzdolnień młodych ludzi oraz stworzeniu im możliwości do zaprezentowania wiedzy, umiejętności i pasji. Tym razem w wydarzeniu wzięło udział ok. 150 uczniów z bydgoskich szkół: SP 30, SP 38, 58 oraz VI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i Zespołu Szkół Spożywczych. Tematyka spotkania obejmowała następujące dziedziny wiedzy: biologię, chemię, biotechnologię, genetykę oraz naukę o żywności i żywieniu.

Konferencję rozpoczął dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. PBŚ (Politechnika Bydgoska) – fitopatolog zatrudniony na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Podczas wykładu „Rośliny modyfikowane symbiotycznie (SMO), szansą dla Europejskiego Zielonego Ładu” wykładowca przedstawił, czym jest Europejski Zielony Ład oraz jakie są działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Dowiedzieliśmy się, że Strategia UE „od pola do pola” stawia na ekologiczne rolnictwo, na zmniejszenie stosowania pestycydów. Udowodnił, że rośliny zasiedlone przez grzyby endofityczne typu Epichloë cechują się mniejszą podatnością na stres suszy, intensywniejszym wzrostem, lepszym krzewieniem, podwyższoną trwałością, mniejszą podatnością na choroby, wyższą odpornością na żerowanie szkodników Na zakończenie wykładowca zaprezentował działania generatora plazmy niskotemperaturowej, niezbędnego w produkcji traw symbiotycznych.

Kolejnym prelegentem był pracownik Katedry Genetyki na Wydziale Nauk Biologiczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – dr hab. Artur Dzialuk, prof. UKW. Profesor zaprezentował wykład o intrygującym tytule „Po igle do złodzieja, czyli jak zmusić drzewa do mówienia”. Opowiedział uczniom o badaniach DNA drzew, jakie prowadzi Instytut Biologii Eksperymentalnej UKW, dzięki którym można znaleźć sprawców kradzieży i niszczenia drewna oraz - dzięki możliwości powiazania podejrzanego z miejscem zdarzenia - odnaleźć sprawców przestępstw lub wykroczeń. Odbiorcami takich analiz DNA drzew leśnych są policja i prokuratura, sądy, jednostki Lasów Państwowych, w tym Straż Leśna, prywatni właściciele lasów oraz firmy budowlane i ogrodnicze czy firmy ubezpieczeniowe i kancelarie adwokackie.

Głównym punktem programu była prezentacja dorobku naukowego zdolnych, młodych uczniów bydgoskich szkół. Pierwszy wykład połączony z doświadczeniami zaprezentowali uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy: Zuzanna Gackowska i Joachim Milczarczyk. Uczniowie są wielokrotnymi stypendystami programu Prymusa Pomorza i Kujaw. Mają liczne osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych z matematyki oraz chemii, a w tym roku wezmą udział w 68. edycji Olimpiady Chemicznej. W wykładzie pt. „Jak podpalić sobie ręce… - przegląd interesujących doświadczeń chemicznych” zaprezentowali kilka ciekawych doświadczeń chemicznych. Pierwszym było otrzymywanie wodoru, kolejne to badanie pH roztworów przy użyciu wskaźników chemicznych, takich jak fenoloftaleina, oranż metylowy, błękit bromotymolowy. Następnie uczniowie „szóstki” zaprezentowali, jak można uzyskać tzw. „sztuczną krew”. Kolejnym eksperymentem było stworzenie tzw. „pasty dla słonia” . Zobaczyliśmy również „łatwopalną pianę” - eksperyment ten należy do bardzo prostych, a jednocześnie dających niesamowity efekt wizualny. Na zakończenie młodzi chemicy zaprezentowali, jak dzięki reakcji karbidu z wodą otrzymać acetylen.

W dalszej części konferencji zaprezentowały się uczennice klasy III Technikum Spożywczego w zawodzie technik technologii żywności w Zespole Szkół Spożywczych – Marta Gaca i Wiktoria Ferenz. Marta jest laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczycha, a Wiktoria laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Podczas prelekcji „Zdrowo nakręceni – czyli o świadomości żywieniowej wśród młodzieży i młodych dorosłych” uczennice przedstawiły swoje badania wpływu kierunku studiów związanego z żywieniem, żywnością, aktywnością fizyczną na wiedzę i postępowaniem młodych dorosłych oraz opowiedziały o preferencjach żywieniowych młodzieży.

Na zakończenie wystąpiły uczennice Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy: Julia Piątkowska, Ewa Piaskowska i Weronika Szymanowska. Julia jest laureatką II miejsca w konkursie cukierniczym. Ewa otrzymała dwie nagrody w konkursie "Maski" za najlepszą aktorkę. Natomiast Weronika lubi uczyć się i rozwijać w konkretnych dziedzinach, interesuje się dietetyką, zdrowym odżywianiem, zdrowiem człowieka. Z prelekcji zatytułowanej Moda na zdrowie, słuchacze dowiedzieli się o tym, jak nie marnować jedzenia, czym jest racjonalne odżywianie i dlaczego jest takie ważne. Uczennice opowiedziały także o tym, jak można zadbać o klimat, ograniczyć używanie plastiku oraz dlaczego warto samemu hodować owoce i warzywa.

Spotkanie wzbogaciły muzyczne wystąpienia ucznia VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, pianisty, wokalisty, kompozytora, autora tekstów i ghostproducenta: Krzysztofa Wiłnickiego. Krzysztof jest finalistą I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Poezji Śpiewanej "Kraina Piosenki" w Legnicy, uczestnikiem I Regionalnego Konkursu Wokalnego "Śpiewam o miłości" i wokalistą w szkolnym zespole "Scherzo". Usłyszeliśmy w jego wykonaniu następujące utwory: „Amar pelos dois” Salvador’a Sobral’a, „Wiersz ostatni” Kasi Lins oraz „Voilà”  Barbary Pravi.

Pracę generatora plazmy zaprezentowaną przez dr. hab. inż. Dariusza Pańkę, prof. PBŚ można zobaczyć tutaj:

https://1drv.ms/v/s!Ahgk5xSeu5ZTgqgJ4N4M5B4YdoGyUw?e=6IY9PI

Doświadczenia uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy Zuzanny Gackowskiej i Joachima Milczarczyka można zobaczyć tutaj:

https://1drv.ms/v/s!Ahgk5xSeu5ZTgqgK-pEYmzr6hd_LnQ?e=n9VuIg

Więcej zdjęć:

https://1drv.ms/u/s!Ahgk5xSeu5ZTgqgMK6lTFZawt20AIw?e=wnHlgO

"Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności" zostało zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy".

Tekst i koordynacja: Monika Grzybowska