Podstawy izolacji mikroorganizmów oraz ich identyfikacji metodami tradycyjnymi i molekularnymi

Opublikowano: 2021-12-23 10:07, Numer artykułu: 48266 , Autor: D.Wierski

Program zajęć na uczelni ma charakter badawczy i laboratoryjny a przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mikroorganizmów.

Proponowane zajęcia stworzyły młodzieży możliwość wykonania prostych zadań doświadczalnych, nabycia umiejętności obserwacji i opisu zjawisk biologicznych, a także nabycia umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami do analiz molekularnych. Uczestnicy warsztatów zapoznali się m.in. z bogactwem mikroorganizmów występujących w otaczającym nas środowisku, np. w mieszkaniach, budynkach i środkach komunikacji publicznej, na żywności i produktach spożywczych, na roślinach ogrodowych i uprawnych. Uczeń zapoznał się też z metodą izolacji, a także pozna rodzaje podłoży mikrobiologicznych, dokona izolacji mikroorganizmów z powietrza w miejscu swojego zamieszkania oraz z materiału biologicznego.

Zajęcia odbywają się od grudnia 2021 do stycznia 2022 w specjalistycznych laboratoriach Pracowni Mykologii Molekularnej, Fitopatologii i Entomologii na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej w kampusie PBŚ przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, a prowadzą je: dr hab. inż. Dariusza Pańka, prof. PBŚ; dr inż. Anna Baturo-Cieśniewska; dr inż. Małgorzata Jeske oraz dr inż. Aleksander Łukanowski.

Warsztaty dla uczniów zdolnych pn. zostały zorganizowane w ramach cyklu „Zdolny uczeń na uczelni”.

Warsztaty pn. „Podstawy izolacji mikroorganizmów oraz ich identyfikacji metodami tradycyjnymi i molekularnymi”, z cyklu „Zdolny uczeń na uczelni”, zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy we współpracy z wykładowcami Politechniki Bydgoskiej. Zajęcia realizowane są w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.