Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego

Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego. Rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z języka hiszpańskiego

Konkurs przedmiotowy z języka hiszpańskiego. Rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego

Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego. Rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego. Rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z historii

Konkurs przedmiotowy z historii. Rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z geografii

Konkurs przedmiotowy z geografii. Rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z fizyki

Konkurs przedmiotowy z fizyki. Rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z chemii

Konkurs przedmiotowy z chemii. Rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z biologii

Konkurs przedmiotowy z biologii. Rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej!

Laureaci i finaliści olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2015/2016 - szkoły ponadgimnazjalne

Rok szkolny 2015/2016...

Czytaj więcej!