Osiągnięcia szkół średnich: laureaci i finaliści olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowano: 2021-06-23 12:27, Numer artykułu: 41828 , Autor: D.Wierski

Osiągnięcia szkół - laureaci i finaliści olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2020/2021.

 

Nazwa szkoły

Nazwa olimpiady

Laureat/Finalista

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) ucznia

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Laureat

Marek Hauke

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Finalista

Marek Hauke

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Finalista

Marek Hauke

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Finalista

Marek Hauke

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Finalista

Marek Hauke

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Laureat

Beata Startek

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Finalista

Beata Startek

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Laureat

Beata Chęcińska-Kopeć
Anna Nowakowska-Szwajca
Sylwia Seroczyńska

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Finalista

Beata Chęcińska-Kopeć
Anna Nowakowska-Szwajca
Sylwia Seroczyńska

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Finalista

Beata Chęcińska-Kopeć
Anna Nowakowska-Szwajca
Sylwia Seroczyńska

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Finalista

Beata Chęcińska-Kopeć
Anna Nowakowska-Szwajca
Sylwia Seroczyńska

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Finalista

Beata Chęcińska-Kopeć
Anna Nowakowska-Szwajca
Sylwia Seroczyńska

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie im. Jarosława Iwaszkiewicza nr 8 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Finalista

Iwona Januszewska

VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Finalista

Anna Nakielska-Kowalska

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Finalista

Anna Nakielska-Kowalska

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Finalista

Katarzyna Szewczyk-Koniarska

Olimpiada Języka Francuskiego

Finalista

-

Olimpiada Filozoficzna

Laureat

Grzegorz Śliwiński

Olimpiada Geograficzna

Finalista

Wojciech Olejniczak

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Laureat

Nel Powel

Olimpiada Astronomiczna

Finalista

Grzegorz Wojewoda

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Finalista

Katarzyna Sobczak

Olimpiada Teologii Katolickiej

Finalista

Marzena Prochowska

Technikum Logistyczno-Spożywcze nr 13 w Bydgoszczy

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Laureat

Barbara Morawska

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Laureat

Barbara Morawska

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Laureat

Barbara Morawska

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych blok technologia żywności

Laureat

Barbara Morawska

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 13 Logistyczno-Spożywcza w Bydgoszczy

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

Finalista

Beata Woźna

Małgorzata Kendziora-Ptasznik

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

Laureat

Beata Woźna

Małgorzata Kendziora-Ptasznik

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

Laureat

Beata Woźna

Małgorzata Kendziora-Ptasznik

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

Laureat

Beata Woźna

Małgorzata Kendziora-Ptasznik

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

Laureat

Beata Woźna

Małgorzata Kendziora-Ptasznik

Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

 

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności z Zakresu Projektowania i  Wytwarzania Odzieży

Finalista

Halina Głowacka

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności z Zakresu Projektowania i  Wytwarzania Odzieży

Finalista

Dorota Zwiewka

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności z Zakresu Projektowania i  Wytwarzania Odzieży

Finalista

Halina Głowacka

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności z Zakresu Projektowania i  Wytwarzania Odzieży

Finalista

Halina Głowacka

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności z Zakresu Projektowania i  Wytwarzania Odzieży

Finalista

Dorota Zwiewka

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności z Zakresu Projektowania i  Wytwarzania Odzieży

Finalista

Dorota Zwiewka

Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

 

XLIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2021r.

Laureat 1-msc

Wiesław Sempowicz

XXIII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra 2021r.

Laureat 2-msc

Lucyna Lewandowska

XLIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2021r.

Laureat 1-msc

Wiesław Sempowicz

XXIII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra 2021r.

Finalista

Lucyna Lewandowska

XLIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2021r.

Laureat 1-msc

Tomasz Ciżmowski

XLIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2021r.

Laureat 5-msc

Wiesław Sempowicz

XLIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2021r.

Laureat 6-msc

Marcin Chabowski

XXIII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra 2021r.

Finalista

Marcin Chabowski

LXX Olimpiada Fizyczna 2021r.

Finalista

Joanna Siepniewska-Stańczyk

XIV Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego 2021r.

Finalista

Adam Nowak

XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Finalista

Jolanta Sobieraj

XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Finalista

Jolanta Sobieraj

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021r.

Laureat 3-msc

Jerzy Truszkowski

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021r.

Laureat 3-msc

Jerzy Truszkowski