Osiągnięcia szkół średnich: laureaci i finaliści olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2019/2020

Opublikowano: 2020-06-25 10:01, Numer artykułu: 29881 , Autor: D.Wierski

Osiągnięcia szkół - laureaci i finaliści olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2019/2020.

 

Nazwa szkoły

Nazwa olimpiady

Laureaci/Finaliści

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) ucznia

IV LO Bydgoszcz

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

finalista

Joanna Kolan

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

finalista

Marek Hauke

finalista

finalista

Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

laureat

Anita Studzińska

laureat

Damian Kin

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

Olimpiada Statystyczna

finalista

Małgorzata Sokala

finalista

Sylwia Seroczyńska

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo -Menedżerskich

laureat

Beata Chęcińska-Kopeć

finalista

Anna Nowakowska-Szwajca

finalista

Adrianna Górniewska

Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej z Oddziałami Sportowymi

Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności z Zakresu Projektowania i  Wytwarzania Odzieży

finalista

Dorota Zwiewka

finalista

Halina Głowacka

finalista

Technikum Spożywcze

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

finalista

Wiesława Gwizdała-Różycka

finalista

finalista

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 13 Spożywcza

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

finalista

Beata Woźna

Małgorzta Kendziora-Ptasznik

finalista

finalista

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

finalista

Beata Woźna

Małgorzta Kendziora-Ptasznik

 

finalista

I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

finalista

Aleksandra Zygowska

finalista

Olimpiada Języka Francuskiego

finalista

Magdalena Szulc

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

finalista

Elżbieta Częstochowska

Olimpiada Geograficzna

finalista

Mariola Mańkowska

Olimpiada Artystyczna

finalista

Wojciech Kieler

Zespół Szkół Chemicznych

Olimpiada Artystyczna

finalista

Nina Cuske

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

finalista

Witold Uszyński

Olimpiada Biologiczna

finalista

Renata Starczewska-Bieńkowska

Olimpiada Geograficzna

finalista

Wojciech Olejniczak

finalista

Olimpiada Fizyczna

finalista

Romaric Abdoul

Olimpiada Wiedzy Technicznej

finalista

Romaric Abdoul

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

finalista

Rafał Schaffrath

Olimpiada Informatyczna

finalista

Małgorzata Piekarska

Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

finalista

Nel Powel

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

finalista

Katarzyna Sobczak

 

 

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

finalista

Anna Karaszewska

Olimpiada Teologii Katolickiej

finalista

Marzena Prochowska