Ogłoszenie o konkursie ofert na poprowadzenie warsztatów dla uczniów zdolnych podczas obozu naukowego

Opublikowano: 2017-03-06 22:30, Numer artykułu: 2632 , Autor: D.Wierski

W załączniku znajduje się Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację warsztatów dla uczniów zdolnych podczas obozu naukowego w następującym zakresie:

 

1. Warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne przygotowania do konkursów z fizyki dla uczniów gimnazjów.

2. Warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne przygotowania do olimpiady biologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne przygotowania do olimpiady matemamtycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

4. Warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne konwersacje w języku angielskim dla młodych biologów, fizyków i matematyków.

 

Oferty można składać w Pałacu Młodzieży w terminie do 31 marca 2017.

 

W załączniku do niniejszego artykułu znajdują się: treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy wraz z uzasadnieniem i załącznikami do Zarządzenia oraz formularz oferty w wersji edytowalnej.