Ogłoszenie o konkursie ofert na poprowadzenie warsztatów dla uczniów zdolnych podczas obozu naukowego

Opublikowano: 2019-03-23 09:04, Numer artykułu: 11857 , Autor: D.Wierski

W załączniku znajduje się Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację warsztatów dla uczniów zdolnych podczas obozu naukowego w następującym zakresie:

 

1. Warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne przygotowania do konkursów matematycznych dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

2. Warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne przygotowania do olimpiady biologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

3. Warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne przygotowania do olimpiady fizycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

4. Warsztaty o module tematycznym: Wakacyjne konwersacje w języku angielskim dla młodych biologów, fizyków i matematyków.

 

Oferty można składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży (budynek Gimnazjum nr 16, ul. Bohaterów Kragujewca 10, sala 6) w terminie do 17 kwietnia 2019 r. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.00. 

W załączniku do niniejszego artykułu znajdują się: treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy wraz z uzasadnieniem i załącznikami do Zarządzenia oraz formularz oferty w wersji edytowalnej.


Pliki do pobrania: