Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2019/2020

Opublikowano: 2019-09-05 22:46, Numer artykułu: 14963 , Autor: D.Wierski

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Oferta dla uczniów

Diagnozowanie uczniów pod kątem zdolności kierunkowych i udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki - p. G. Ledzińska, B. Walasek, H. Stachowiak

- „Trening twórczości" - zajęcia stymulujące rozwój myślenia twórczego ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności - p. G. Ledzińska, B. Walasek

- „Trening antystresowy" - podczas treningu uczniowie nauczą się rozpoznawać symptomy stresu, przećwiczą techniki relaksacyjne oraz zapoznają się z profilaktyką antystresową – p. G. Ledzińska, B. Walasek

- „Trening asertywności" - podczas treningu uczniowie dowiedzą się jak skuteczniej osiągać własne cele, realizować  potrzeby i bronić własnych praw w kontaktach z innymi, poprosić innych o pomoc lub przysługę, wyrażać i przyjmować krytykę oraz pochwały, a także odmawiać bez poczucia winy i konieczności usprawiedliwienia się – p. G. Ledzińska, B. Walasek

- „Jestem kimś wyjątkowym” -  zajęcia wzmacniające samoocenę uc zniów  zdolnych – p. G. Ledzińska, B. Walasek

- „Serce i rozum” - program (po zebraniu grupy) - zajęcia warsztatowe rozwijające myślenie twórcze, motywację oraz sferę emocjonalno- społeczną ( dla dzieci klas IV- VIII SP) – p. G. Ledzińska, B. Walasek

 

2. Oferta dla nauczycieli

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli uczniów zdolnych - G. Ledzińska

 

3. Oferta dla rodziców, opiekunów

Konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci zdolnych - G. Ledzińska