Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowano: 2018-09-11 10:46, Numer artykułu: 4455 , Autor: D.Wierski

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2018/2019.

 

Oferta dla uczniów:

- Diagnozowanie uczniów pod kątem zdolności kierunkowych i udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki - p. G. Ledzińska, B. Walasek, H. Stachowiak.

- „Trening twórczości” - zajęcia stymulujące rozwój myślenia ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) – p. G. Ledzińska, B. Walasek

- „Trening antystresowy” - podczas treningu uczniowie nauczą się rozpoznawać symptomy stresu, przećwiczą techniki relaksacyjne oraz zapoznają się z profilaktyką antystresową (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) – p. G. Ledzińska, B. Walasek.

- „Trening asertywności” - podczas treningu uczniowie dowiedzą się, jak skuteczniej osiągać własne cele, realizować potrzeby i bronić własnych praw w kontaktach z innymi, poprosić innych o pomoc lub przysługę, wyrażać i przyjmować krytykę oraz pochwały, a także odmawiać bez poczucia winy i konieczności usprawiedliwienia się (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) – p. G. Ledzińska, B. Walasek.

- „Jestem kimś wyjątkowym”- zajęcia wzmacniające samoocenę uczniów  zdolnych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) – p. G. Ledzińska, B. Walasek.

- „Serce i rozum” - program (po zebraniu grupy) - zajęcia warsztatowe pobudzające myślenie twórcze, motywację oraz sferę emocjonalno-społeczną (dla dzieci klas IV-VIII SP) – p. G. Ledzińska, B. Walasek.

 

Oferta dla nauczycieli:

- Konsultacje indywidualne dla nauczycieli uczniów zdolnych - G. Ledzińska.

- „Syndrom nieadekwatnych osiągnięć” – szkolenie dla nauczycieli – A. Napiórkowska-Solarczyk.

 

Oferta dla rodziców, opiekunów:

- Konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci zdolnych - G. Ledzińska.

 

Dane Adresowe:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz

Telefony:
tel. (52) 322 80 32
fax (52) 321-07-61

tel. komórkowy 697-910-785

Adres mailowy:
ppp2@edu.bydgoszcz.pl
info@poradnia.bydgoszcz.pl

Godziny Otwarcia:

Sekretariat:
poniedziałek - czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 16.00

Specjaliści:
poniedziałek - 7.30 - 19.00
wtorek, środa, czwartek - 7.30 - 18.00
piątek - 7.30 - 16.00