Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowano: 2017-09-06 15:23, Numer artykułu: 3055 , Autor: D.Wierski

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2017/2018.

 

Oferta dla uczniów:

- Diagnozowanie uczniów pod kątem zdolności kierunkowych i udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki – p. G. Ledzińska, B. Dróżdż , H. Stachowiak.

- „Trening twórczości”

Zajęcia stymulujące rozwój myślenia ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności.

(dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) – p. G. Ledzińska, B. Dróżdż.

- „Trening antystresowy”

Podczas treningu uczniowie nauczą się rozpoznawać symptomy stresu, przećwiczą techniki relaksacyjne oraz zapoznają się z profilaktyką antystresową.

(dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) – p. G. Ledzińska, B. Dróżdż.

- „Trening asertywności”

Podczas treningu uczniowie dowiedzą się, jak skuteczniej osiągać własne cele, realizować potrzeby i bronić własnych praw w kontaktach z innymi, poprosić innych o pomoc lub przysługę, wyrażać i przyjmować krytykę oraz pochwały, a także odmawiać bez poczucia winy i konieczności usprawiedliwienia się.

(dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) – p. G. Ledzińska, B. Dróżdż.

- „Jestem kimś wyjątkowym” – zajęcia wzmacniające samoocenę uczniów zdolnych

(dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) – p. G. Ledzińska, B. Dróżdż.

- „Serce i rozum” – program (po zebraniu grupy)

Zajęcia warsztatowe pobudzające myślenie twórcze, motywację oraz sferę emocjonalno-społeczną (dla dzieci klas IV-VII SP) – p. G. Ledzińska.

 

Oferta dla nauczycieli:

- Konsultacje indywidualne dla nauczycieli uczniów zdolnych – G. Ledzińska, B. Dróżdż.

 

Oferta dla rodziców, opiekunów:

- Konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci zdolnych – G. Ledzińska, B. Dróżdż.

 

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

ul. Gawędy 5

85-792 Bydgoszcz

 

Telefony:

tel. (52) 322 80 32

tel. kom. 697-91-07-85

fax (52) 321-07-61

 

Adres mailowy:

info@poradnia.bydgoszcz.pl