Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 na rok szkolny 2021/2022

Opublikowano: 2021-09-15 11:27, Numer artykułu: 43135 , Autor: D.Wierski

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2021/2022.

 

Oferta dla uczniów:
- Diagnozowanie uczniów pod kątem zdolności kierunkowych i udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki - p. G. Ledzińska, M. Pielach;
- "Trening twórczości" - zajęcia stymulujące rozwój myślenia twórczego ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności - p. G. Ledzińska, M. Pielach;
- "Trening antystresowy" - podczas treningu uczniowie nauczą się rozpoznawać symptomy stresu, przećwiczą techniki relaksacyjne oraz zapoznają się z profilaktyką antystresową - p. G. Ledzińska, M. Pielach;
- "Trening asertywności" - podczas treningu uczniowie dowiedzą się, jak skuteczniej osiągać własne cele, realizować potrzeby i bronić własnych praw w kontaktach z innymi, poprosić innych o pomoc lub przysługę, wyrażać i przyjmować krytykę oraz pochwały, a także odmawiać bez poczucia winy i konieczności usprawiedliwienia się - p. G. Ledzińska, M. Pielach;
- "Jestem kimś wyjątkowym” - zajęcia wzmacniające samoocenę uczniów zdolnych – p. G. Ledzińska, M. Pielach;
- "Serce i rozum" - program (po zebraniu grupy 8-10 osób) - zajęcia warsztatowe rozwijające myślenie twórcze, motywację oraz sferę emocjonalno-społeczną (dla dzieci klas IV- VIII SP) - p. G. Ledzińska, M. Pielach.

 

Oferta dla nauczycieli:
- Konsultacje indywidualne dla nauczycieli uczniów zdolnych - p. G. Ledzińska, M. Pielach;
- Prelekcje - zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli - p. G. Ledzińska, M. Pielach.

 

Oferta dla rodziców, opiekunów:
- Konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci zdolnych - p. G. Ledzińska, M. Pielach;
- Prelekcje -zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców - p. G. Ledzińska, M. Pielach.

 

Kontakt do Poradni:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Gawędy 5
85-792 Bydgoszcz

Telefony:
tel. (52) 322 80 32
fax (52) 321 07 61
tel. kom. 697 910 785
tel. kom. 783 831 599 wew. 21 (sekretariat)

Adres mailowy:
ppp2@edu.bydgoszcz.pl
info@poradnia.bydgoszcz.pl

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/