Obóz naukowy 2022 – spotkanie dla uczestników oraz ich rodziców/opiekunów

Opublikowano: 2022-06-02 12:50, Numer artykułu: 54638 , Autor: D.Wierski

Informacje dot. Obozu Naukowego 2022.

 

Po posiedzeniu komisji dokonano kwalifikacji uczestników na podstawie rekomendacji nauczyciela. Postanowiono:

1. Nie utworzyć grupy „Wakacyjne przygotowania do olimpiady fizycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych” ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych.

2. Utworzyć grupę „Wakacyjne przygotowania do olimpiady matematycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych”.
Wytypowano 10 uczestników, 1 osobę wpisano na listę rezerwową, natomiast 2 osoby odrzucono. Powody odrzucenia ww. uczestników: udział i sukcesy z innych przedmiotów zamiast z matematyki, niska ocena z przedmiotu – dostateczny oraz brak udziału w konkursach i olimpiadach matematycznych.

3. Utworzono dwie grupy na „Wakacyjne przygotowania do olimpiady biologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych”.

Wybrano 20 osób oraz 1 osobę na listę rezerwową, natomiast 5 osób odrzucono. Powody odrzucenia ww. uczestników: niska ocena z przedmiotu – dostateczny oraz braku udziału w konkursach i olimpiadach z biologii.

 

Osoby, zakwalifikowane na obóz naukowy, który odbędzie się w dniach 21-28 sierpnia 2022 r. w Sypniewie k/Jastrowia w Ośrodku w Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjne ACTIV, zapraszamy wraz z rodzicem/opiekunem na spotkanie organizacyjne do sali konferencyjnej bydgoskiego Pałacu Młodzieży – sala nr 115, na godz. 17:30 w dniu 10 czerwca 2022 r. Podczas spotkania otrzymają Państwo kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (możliwość wypełnienia jej na miejscu) oraz szczegółowe informacje dotyczące obozu naukowego. Jednocześnie informujemy, że do dnia 15 czerwca 2022 r. należy wpłacić 1 ratę na obóz naukowy w wysokości 300 zł na konto Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy:

Bank Pekao S.A. 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830

z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika obozu naukowego.

 

Potwierdzenie wpłaty można przesłać skanem na mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl, dostarczyć osobiście do sekretariatu Pałacu Młodzieży lub na spotkanie 10 czerwca br.