Informacja o konkursie matematycznym Matmix.pl

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne...

Czytaj więcej!

"Prymus Pomorza i Kujaw"

Uchwała w sprawie dofinansowania na realizację projektu własnego oraz jego zasady...

Czytaj więcej!

Konkurs Naukowy E(x)plory 2017

10 października 2016 uruchomiono nabór projektów do Konkursu Naukowego E(x)plory 2017...

Czytaj więcej!

„Edukacja = Europraca, Eurowolontariat” – wykład połączony z kreatywnymi warsztatami

Spotkanie z cyklu „Poszerzanie Horyzontów Myślowych” - 21 listopada...

Czytaj więcej!

„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

Drugie spotkanie - 9 listopada...

Czytaj więcej!

Granty na realizację projektów dla uczniów zdolnych w roku 2017

Informacja dla nauczycieli...

Czytaj więcej!

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację warsztatów matematycznych...

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o konkursie ofert na poprowadzenie warsztatów biologicznych w czasie obozu naukowego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy...

Czytaj więcej!

„Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” - warsztaty metodyczne

Zapraszamy na trzecie w tym roku szkolnym warsztaty metodyczne dla nauczycieli bydgoskich szkół...

Czytaj więcej!

Ogłoszono konkurs ofert na realizację wakacyjnych warsztatów podczas obozu naukowego

Otwarty konkurs ofert na realizację warsztatów podczas sierpniowego obozu naukowego...

Czytaj więcej!