Nabór uczestników na zajęcia dodatkowe na uczelniach

Opublikowano: 2021-11-25 12:17, Numer artykułu: 46777 , Autor: D.Wierski

W ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” w okresie grudzień 2021 – styczeń 2022 r. realizowane będą zajęcia dodatkowe na uczelniach dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
1. Zajęcia laboratoryjne pn. „Podstawy izolacji mikroorganizmów oraz ich identyfikacji metodami tradycyjnymi i molekularnymi" – odbywające się w laboratoriach Pracowni Mykologii Molekularnej, Fitopatologii i Entomologii na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej w kampusie PBŚ przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek I, sala 101.

2. Zajęcia laboratoryjne pn. „Wspomaganie projektowania z zastosowaniem oprogramowania CAD Autodesk Fusion 360." – odbywające się na Politechnice Bydgoskiej w Katedrze Mechaniki i Metod Komputerowych przy ul Al. Prof. S. Kaliskiego 7,

3. Zajęcia laboratoryjne pn. „Rozwój dronów i ich zastosowań we współczesnej gospodarce" – odbywające się na Politechnice Bydgoskiej w Katedrze Mechaniki i Metod Komputerowych przy ul. Al. Prof. S. Kaliskiego 7,

Szczegółowy zakres tematyczny wraz z terminami i miejscem realizacji poszczególnych zajęć znajduje się w załącznikach.
Uczniowie, którzy chcą skorzystać z proponowanego cyklu zajęć, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i dostarczenie go do sekretariatu Pałacu Młodzieży (czynnego w dni powszednie w godzinach 7.30 – 19.00, ul. Jagiellońska 27, pokój 112, I piętro) do dnia: 29 listopada br. do godz. 15.00.
Możliwe jest przesłanie ww. zgłoszenia na maila m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na poszczególne formy zajęć, decydujące kryteria stanowić będą: rekomendacja nauczyciela oraz kolejność zgłoszeń.
O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

 

Pliki do pobrania:

- Zajęcia laboratoryjne pn. „Podstawy izolacji mikroorganizmów oraz ich identyfikacji metodami tradycyjnymi i molekularnymi",

- Zajęcia laboratoryjne pn. „Wspomaganie projektowania z zastosowaniem oprogramowania CAD Autodesk Fusion 360",

- Zajęcia laboratoryjne pn. „ Rozwój dronów i ich zastosowań we współczesnej gospodarce",

- Formularz zgłoszeniowy .DOC.