Kalendarium wydarzeń

Październik 2019


09.10, środa od 0900
Warsztaty – „Edukacja ekologiczna szansą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”

10.10, czwartek od 0900
Warsztaty – „Edukacja ekologiczna szansą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”

11.10, piątek od 0900
Warsztaty – „Edukacja ekologiczna szansą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”

20.10, niedziela
"Edukacja ekologiczna podstawą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" – 3 tura warsztatów

25.10, piątek od 1600
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

28.10, poniedziałek od 1100
„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

Listopad 2019


06.11, środa
"Edukacja ekologiczna podstawą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" – 3 tura warsztatów

13.11, środa
"Edukacja ekologiczna podstawą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" – 3 tura warsztatów

22.11, piątek
"Edukacja ekologiczna podstawą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" – 3 tura warsztatów

26.11, wtorek od 1100
„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

27.11, środa
"Edukacja ekologiczna podstawą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego" – 3 tura warsztatów

Grudzień 2019


09.12, poniedziałek od 1000
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół podstawowych

11.12, środa od 1000
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych

14.12, sobota od 1000
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

Styczeń 2020


08.01, środa od 1000
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego

21.01, wtorek od 1100
„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

Luty 2020


19.02, środa od 1000
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych

21.02, piątek od 1600
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

Wrzesień 2020


29.09, wtorek od 1600
Spotkanie koordynatorów ds. ucznia zdolnego

Październik 2020


28.10, środa od 1000
„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"