Kalendarium wydarzeń

Czerwiec 2015


12.06, piątek od 1100
"Poszerzanie Horyzontów Myślowych" – wykład dla uczniów szkół podstawowych połączony z kreatywnymi warsztatami

20.06, sobota od 1000
"Emocje kochane czy niekochane" - warsztaty dla rodziców

Sierpień 2015


18.08 - 27.08
Obóz naukowy w Lidzbarku Welskim

Wrzesień 2015


26.09, sobota od 1000
„WIELKI mały człowiek" - warsztaty skierowane do rodziców zdolnych i utalentowanych dzieci oraz młodzieży

Październik 2015


19.10, poniedziałek od 1100
"Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

28.10, środa od 1100
"Poszerzanie Horyzontów Myślowych" - wykład połączony z kreatywnymi warsztatami

Listopad 2015


16.11, poniedziałek od 1100
„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności" - spotkanie poświęcone matematyce i fizyce

21.11, sobota od 1000
„Tematy tabu w rozmowie z dzieckiem” - warsztaty skierowane do rodziców zdolnych i utalentowanych dzieci oraz młodzieży

27.11, piątek od 1600
"Instrumenty aktywności ucznia zdolnego"

Grudzień 2015


02.12, środa od 0900
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego

09.12, środa od 1100
„Myślenie projektowe, czyli jak wyznaczyć swój cel” – wykład połączony z kreatywnymi warsztatami

Styczeń 2016


09.01, sobota od 1000
„Rodzeństwo bez rywalizacji” - warsztaty skierowane do rodziców zdolnych i utalentowanych dzieci oraz młodzieży

11.01, poniedziałek od 1100
„Europa multi-kulti” – wykład połączony z kreatywnymi warsztatami

Luty 2016


10.02, środa od 1100
„Myślenie projektowe, czyli jak wyznaczyć swój cel”

26.02, piątek od 1530
„Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”

Marzec 2016


09.03, środa od 1100
"Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności" - trzecie spotkanie

19.03, sobota od 1000
"Internet - dobrodziejstwo czy źródło zagrożeń dla naszych dzieci?" - warsztaty dla rodziców

21.03, poniedziałek
Dzień Odkrywania Talentów

Kwiecień 2016


11.04, poniedziałek od 1100
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego

18.04, poniedziałek od 1100
„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"