Laureaci i finaliści olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2018/2019 - szkoły ponadgimnazjalne

Opublikowano: 2019-07-06 11:38, Numer artykułu: 26259 , Autor: D.Wierski

Osiągnięcia szkół - laureaci i finaliści olimpiad oraz turniejów w roku szkolnym 2018/2019.

 

Nazwa szkoły

Nazwa olimpiady

Laureaci

Finaliści

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 13 Spożywcza w Bydgoszczy

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

 

2

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

 

2

I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Olimpiada Przedsiębiorczości

 

1

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

1

1

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 

1

II Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy Teologicznej

 

1

III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

1

 

Technikum Elektryczno-Energetyczne w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

1

 

Technikum Handlowe w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania

 

1

Technikum Spożywcze w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

2

1

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

 

1

Olimpiada Wiedzy o Żywności

2

1

V Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

 

1

VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Olimpiada Geograficzna

 

1

Olimpiada Fizyczna

1

2

Olimpiada Teologii Katolickiej

 

2

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 

1

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

 

1

Olimpiada Filozoficzna

 

1

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 

1

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

 

1

Olimpiada Historyczna

1

 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

 

1

VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Olimpiada Języka Rosyjskiego

 

1

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

 

2

Turniej Budowlany "Złota Kielnia"

 

2

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

1

1

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy

IV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

1

4

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

1

2

Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

7

2

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

4

1

Olimpiada Wiedzy Technicznej

1

2

Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

1