„Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” – podsumowanie spotkania

Opublikowano: 2019-03-12 10:36, Numer artykułu: 11446 , Autor: D.Wierski

Za nami drugie w tym roku szkolnym warsztaty metodyczne z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”. Spotkanie adresowane było do nauczycieli matematyki bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, a odbyło się 11 marca 2019 r. o godz. 15:30 w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy.

 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli matematyki pn. „Uczeń zdolny – diagnoza i wspomaganie" zorganizowane zostały w celu wzbogacenia wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu pracy z uczniem zdolnym, a poprowadziła je Katarzyna Fredyk (doradca metodyczny z zakresu matematyki w MOEN). Ekspertka przedstawiła dwadzieścia wypróbowanych zasad, jakimi powinien kierować się nauczyciel, który chce stworzyć swoim uczniom warunki kreatywnego myślenia, m.in.: zachęcaj do manipulowania, operowania; ucz sposobów systematycznej oceny każdego pomysłu; nie narzucaj sztywnych schematów; stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia; popieraj zdobywanie wiedzy w różnych dziedzinach i wiele innych.

 

Podczas warsztatów nauczyciele poznali wskazówki dotyczące pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie, dowiedzieli się, jak rozpoznawać ucznia uzdolnionego, poznali także cechy ucznia zdolnego, sześć typów zachowań i wiele aktywnych metod wspierających rozwój inteligencji uczniów zdolnych oraz sposoby wprowadzenia nowych form pracy poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole. Na zakończenie zajęć uczestnicy omówili Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów szkół podstawowych oraz wymienili się doświadczeniami.

 

Warsztaty metodyczne z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.