Osiągnięcia uczniów - Szkoły podstawowe. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego. Rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z geografii

Konkurs przedmiotowy z geografii. Rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej!

Realizacja zajęć dla najzdolniejszych uczniów – kolejny konkurs ofert dla pracowników naukowych

Ogłoszone zostały kolejne otwarte konkursy ofert dla pracowników uczelni wyższych...

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Szkoły podstawowe. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego. Rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej!

Ogłoszono konkurs ofert na realizację wakacyjnych warsztatów podczas obozu naukowego

Otwarty konkurs ofert na realizację warsztatów podczas sierpniowego obozu naukowego...

Czytaj więcej!

„Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” - podsumowanie warsztatów

Podsumowanie warsztatów dla nauczycieli...

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Szkoły podstawowe. Konkurs przedmiotowy z matematyki

Konkurs przedmiotowy z matematyki. Rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego. Rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej!

Osiągnięcia uczniów - Gimnazja. Konkurs przedmiotowy z fizyki

Konkurs przedmiotowy z fizyki. Rok szkolny 2015/2016.

Czytaj więcej!

Zajęcia laboratoryjne dla zdolnych chemików na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Zaproszenie dla zdolnych młodych chemików ze szkół ponadgimnazjalnych...

Czytaj więcej!