Projekty w ramach Grantów Fabryka Szans – rok 2018

Informacje na temat Grantów Fabryka Szans...

Czytaj więcej!

Termin składania wniosków grantowych

Dotyczny Grantu Rozwoju Zdolności i Fabryka Szans na rok 2018...

Czytaj więcej!

Grant Fabryka Szans – zajęcia w roku 2017

Realizowane w okresie marzec-grudzień 2017 projekty skierowane do zdolnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadmimnazjalnych...

Czytaj więcej!

Projekty w ramach Grantów Rozwoju Zdolności i Grantów Fabryka Szans – rok 2017

Terminy składania wniosków...

Czytaj więcej!

Granty na realizację projektów dla uczniów zdolnych w roku 2017

Informacja dla nauczycieli...

Czytaj więcej!

Sprawozdania z realizacji grantów - przypomnienie dla nauczycieli

Informacja dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Grantu Rozwoju Zdolności i Grantu Fabryka Szans...

Czytaj więcej!

Sprawozdania z realizacji projektów - Grant Rozwoju Zdolności oraz Fabryka Szans

Przypomnienie o terminie złożenia sprawozdań...

Czytaj więcej!

Grant Fabryka Szans - informacja ogólna

Zajęcia dla uczniów zdolnych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego...

Czytaj więcej!