Enea Akademia Talentów

Opublikowano: 2017-09-25 09:35, Numer artykułu: 3125 , Autor: D.Wierski

Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów. Jest ona skierowana do uczniów szkół podstawowych (od V klasy) i gimnazjalnych oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu działania spółek z Grupy Enea!

 

Celem akcji jest popularyzacja nauki, sztuki i sportu wśród młodych ludzi, w szczególności poprzez:

- stworzenie ciekawych i innowacyjnych metod edukacyjnych,

- zachęcenie nauczycieli i pedagogów do korzystania z nowych metod dydaktycznych, które będą służyły rozwijaniu talentów uzdolnionych uczniów,

- zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką, sztuką i sportem oraz zachęcenie ich do przekazywania wiedzy na te tematy.

 

Najlepsi uczniowie otrzymają stypendium w wysokości 3 000 zł, a zwycięskie szkoły zdobędą 10 000 zł na realizację swojego projektu edukacyjnego.

Zgłoszenia są przyjmowane w kategoriach sport, sztuka, nauka od 1 września do 15 października 2017 r.

Więcej informacji oraz regulaminy można znaleźć na stronie internetowej: https://www.enea.pl/pl/akademiatalentow