„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie warsztatów

Warsztaty zatytułowane „Trening twórczości” adresowane były do uczniów szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poszerzanie Horyzontów Myślowych" – podsumowanie dwóch spotkań

Warsztaty zorganizowano w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych...

Czytaj więcej!