„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Spotkanie zatytułowane „Trening antystresowy dla uczniów zdolnych” adresowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Adresatami dwunastego w tym roku szkolnym spotkania z cyklu "Poradnia Rozwoju Zdolności" byli uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Bydgoszczy...

Czytaj więcej!

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – podsumowanie spotkania

Spotkanie odbyło się 29 kwietnia 2021 r. w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams...

Czytaj więcej!

Podsumowanie spotkania „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności”

Tematem konferencji były nauki humanistyczne...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Warsztaty „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” odbyły się 23 kwietnia...

Czytaj więcej!