Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Uczestnicy "DNA Artysty" organizatorami i uczestnikami VI Bydgoskich Dni Architektury!
2018-12-01 09:48 / 7844   D.Wierski
 

22 listopada, drugiego dnia VI Bydgoskich Dni Architektury, w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy odbyło się sympozjum na temat architektury przemysłowej. Jego uczestnikami byli uczniowie bydgoskich placówek oświatowych, kształcący się w zawodach architektonicznych.

Prelegentami byli: mgr inż. arch. Adam Popielewski, mgr Kinga Puchowska oraz mgr inż. arch. Ewelina Żuchowska. VI edycja imprezy została objęta honorowymi patronatami Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Pana Rafała Bruskiego.

Gośćmi imprezy byli: Pani mgr inż. arch. Małgorzata Schmidt - Prezes Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Marek Iwiński - Plastyk Miejski, Pan Tomasz Izajasz - Kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego, Pani Anna Nakielska-Kowalska - metodyk MOEN oraz pracownicy Urzędu Miasta.

Imprezę wzbogacił finał konkursu "Przemysłowa Bydgoszcz" oraz wystawy: Przemysłowa Bydgoszcz na starej pocztówce, Projekty koncepcyjne przebudowy kamienicy przy ulicy Cieszkowskiego oraz Bydgoski szlak TeH2O.

 

Relacja: Klaudia Wiechecka (koordynator zajęć "DNA Artysty")