„Poszerzanie Horyzontów Myślowych”

Zapowiedź spotkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Piąte w tym roku szkolnym spotkanie adresowane było do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie kolejnych warsztatów

Spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Drugie w bieżącym roku szkolnym spotkanie zatytułowane było „Trening twórczości”...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do zdolnych uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do zdolnych uczniów klas IV–VI szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych

Istotą wydarzenia jest kształcenie i stymulowanie specyficznych zdolności poznawczych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania z 4 grudnia 2020 r.

Tym razem warsztaty prowadzone były w formie wykładu online...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych

Warsztaty „Mózg odporny na stres - jak wykorzystać zdolności własnego mózgu, aby wzmacniać odporność psychiczną?”...

Czytaj więcej!

Podsumowanie spotkania „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności”

Po raz pierwszy prelegenci i widownia spotkali się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams...

Czytaj więcej!