Podsumowanie spotkania „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności”

Tematem konferencji były nauki humanistyczne...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania

Warsztaty „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” odbyły się 23 kwietnia...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie warsztatów

Warsztaty zatytułowane „Trening twórczości” adresowane były do uczniów szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poszerzanie Horyzontów Myślowych" – podsumowanie dwóch spotkań

Warsztaty zorganizowano w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Warsztaty skierowane do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie warsztatów

Szósta w tym roku szkolnym odsłona warsztatów odbyła się w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy...

Czytaj więcej!

„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności”

Zapowiedź wydarzenia o tematyce humanistycznej...

Czytaj więcej!

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Zapowiedź trzech spotkań "Treningu twórczości" dla różnych grup wiekowych...

Czytaj więcej!