Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Przygotowanie do olimpiady biologicznej
2018-12-03 11:11 / 7984   D.Wierski
 

Zajęcia warsztatowe pn. „Przygotowanie do olimpiady biologicznej” odbywają się w Instytucie Biologii Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a prowadzi je dr hab. Krystian Obolewski, prof. UKW.

 

Podczas trzygodzinnych piątkowych zajęć uczestnicy uczą się rozwiązywania przykładowych zadań olimpiady biologicznej z zakresu różnych dziedzin biologii oraz zadań otwartych. Mogą także dowiedzieć się, jak przygotować dobrą pracę i prezentację na olimpiadę biologiczną, czemu służy poznanie metodologii badań biologicznych. Zdolni biolodzy uczą się również tworzenia założeń badawczych, stawiania hipotez i ich weryfikacji oraz dokumentowania obserwacji.