Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Projekt „Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski” - rekrutacja
2018-09-06 12:59 / 4426   D.Wierski
W ramach wspierania uczniów zdolnych w okresie wrzesień-listopad 2018 r. realizowane będą dodatkowe zajęcia na uczelni pn. Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”. Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu „Edukacja ekologiczna”.

 

W nowym roku szkolnym, w okresie wrzesień-listopad 2018 r., zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII), szkół gimnazjalnych (klasy III) oraz szkół ponadpodstawowych (klasy I-IV) do udziału w projekcie pn. Ekologia w regionie - województwo kujawsko-pomorskie perłą w przyrodzie Polski”. Zajęcia skierowane są do uczniów zdolnych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ekologii oraz problemami związanymi z ekologią w województwie kujawsko-pomorskim, a także poszerzaniem wiedzy przydatnej podczas udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

 

Warsztaty odbywać się będą w laboratoriach badawczych Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW przy Al. Powstańców Wielkopolskich 10 oraz w Zakładzie Hydrobiologii przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i dotyczyć będą przybliżenia podstaw ekologii oraz problemów związanych z ochroną przyrody w regionie kujawsko-pomorskim. Wzrost świadomości młodzieży szkolnej pozwoli na kształtowanie nowych postaw oraz wprowadzenie nawyków proekologicznych, co jest głównym celem projektu.

 

Zajęcia pn. „Podstawy ekologii” oraz „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach” oparte są na trzech scenariuszach dopasowanych do podstawy programowej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej, a odbędą się w podziale na piętnastoosobowe grupy według następującego harmonogramu:

a) 19.09.2018, godz. 9:00–13:30 - uczniowie szkół ponadpodstawowych, klasy I-IV;

b) 20.09.2018, godz. 7:30–12:00 - uczniowie szkół gimnazjalnych, klasy III;

c) 20.09.2018, godz. 12:30–17:00 - uczniowie szkół podstawowych, klasy VII i VIII; 

d) 17.10.2018, godz. 9:00–13:30 - uczniowie szkół gimnazjalnych, klasy III;

e) 18.10.2018, godz. 7:30–12:00 - uczniowie szkół ponadpodstawowych, klasy I-IV;

f) 18.10.2018, godz. 12:30–17:00 - uczniowie szkół podstawowych, klasy VII i VIII;

g) 13.11.2018, godz. 9:00–13:30 - uczniowie szkół ponadpodstawowych, klasy I-IV;

h) 15.11.2018, godz. 9:00–13:30 - uczniowie szkół podstawowych, klasy VII i VIII;

i) 16.11.2018, godz. 9:00–13:30 - uczniowie szkół gimnazjalnych, klasy III.

 

Przewidujemy łącznie 6 grup uczestników: 3 grupy wiekowe (szkoła podstawowa – klasy VII i VIII, gimnazjum – klasy III i szkoły ponadpodstawowe – klasy I-IV) na zajęcia pn. „Podstawy ekologii” oraz 3 grupy na warsztaty pn. „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach”. Zajęcia planowane są w układzie 18 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. Każda grupa będzie miała 3 spotkania, według 3 scenariuszy. Zajęcia pn. „Podstawy ekologii” poprowadzi dr Magdalena Trojankiewicz (prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, od 2008 r. przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej). Warsztaty pn. „Bioróżnorodność fauny w polskich wodach” poprowadzi dr hab. Krystian Obolewski prof. UKW (prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, ekspert w panelach Explorer, egzaminator maturalny, edukator ekologiczny w zakresie hydrobiologii).

 

Zgłoszenia grup i klas na ww. warsztaty prosimy kierować do 14 września 2018 r. do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” - Moniki Grzybowskiej:

1. e-mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl

2. tel. 52 371 26 56

3. tel. kom. 533 18 23 26