Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych (w wieku 16-19 lat)
2019-04-11 12:23 / 12658   D.Wierski

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza na szóste w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu „Poradnia Rozwoju Zdolności”, czyli warsztaty wsparcia psychologicznego. Tym razem adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych (w wieku 16-19 lat).

 

Warsztaty, pn. „Żyć na MAXA POZYTYWNIE!” odbędą się 29 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy (ul. Kruszwicka 2). Istotą wydarzenia jest tematyka rozwijająca przydatne kompetencje - rozwijanie empatii, samoocena, samodyscyplina, określanie ważnych życiowo celów i umiejętności ich osiągania; radzenie sobie z porażką, oceną, krytyką; docieranie do swoich zasobów i predyspozycji; sztuka kompromisów. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym uczeń nauczy się kreowania swoich życiowych wyborów - głównie wyboru kształcenia, pozna swoje mocne strony i ograniczenia oraz dowie się, czym jest "gniewny mózg" i jak go reedukować.

 

Warsztaty poprowadzi psychopedagog, terapeuta, interwent kryzysowy, profilaktyk: Danuta Winiecka-Felix.

Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny zegarowe.

 

Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować do 27 maja 2019 r. do Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.

 

Liczba miejsc ograniczona!

Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie 5 osób.

Przyjmowane są tylko zorganizowane grupy z opiekunem z danej szkoły.