Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania z 9 stycznia 2019
2019-01-09 13:08 / 9211   D.Wierski
 

Drugie w tym roku szkolnym warsztaty wsparcia psychologicznego z cyklu „Poradnia Rozwoju Zdolności” odbyły się 9 stycznia 2019 r. w świetlicy Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy. Adresatami spotkania „Jak szybciej i efektywniej się uczyć – techniki wspomagające uczenie się” byli uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy V-VI SP).

 

Celem warsztatów było wsparcie zdolnych uczniów w zakresie metod i technik zdobywania wiedzy. Uczestnicy poznali style i zasady uczenia się, strategie organizowania procesu nauki, techniki pamięciowe oraz higienę pracy umysłowej. Dzięki dyskusji i ćwiczeniom praktycznym uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy przygotować swoje miejsce do nauki oraz w jakiej kolejności uczyć się przedmiotów (najlepiej przeplatając treści trudne z łatwiejszymi). Podkreślono również, że w nauce ważna jest systematyczność, powtarzanie materiału, stosowanie właściwego wypoczynku, odpowiedniej ilości snu, ale też zdrowego odżywiania. W trakcie warsztatów wykorzystane zostały różnorodne metody pracy: m.in. pogadanka, dyskusja czy metoda praktycznego działania.

 

W warsztatach „Jak szybciej i efektywniej się uczyć ..." uczestniczyło 30 uczniów z bydgoskich szkół podstawowych: SP 28, 30, 36, 58 oraz 65. Spotkanie poprowadziły panie Katarzyna Tłok i Edyta Szott - pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.

 

Warsztaty „Poradnia Rozwoju Zdolności” zostały zorganizowane przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”.